ODRŽAVANJE BATERIJA ZA ELEKTRO BICIKL

Električni bicikli su vrlo korisno i praktično sredstvo za vožnju pogotovo starijim ljudima. Ali da bi tvoj e-bicikl išao „glatko“ i uspešno savladavao nove relacije važno je blagovremeno proveriti i po potrebi zameniti pre svega akumulatore (baterije). Pored redovnog proveravanja, servisiranja i podmazivanja pokretnih delova bicikla, baterije su najvažniji deo na koji morate obratiti posebnu pažnju. U zimskom periodu kada se e-bicikl ređe vozi ili ne vozi nikako potrebno je baterije na svakih 20-30 dana dopunjavati kako bi se održala njihova funkcionalnost. Ukoliko imate mogućnost, tokom zime baterije skinite sa bicikla i držite u toploj prostoriji.

Uprkos pravilnom održavanju baterije se vremenom troše, habaju i gube na kvalitetu te kada primetite da punjenje postaje sve sporije, da pređena relacija nakon punjenja postaje sve kraća ili dolazi do deformacija oblika baterija vreme je da ih zamenite novim. Po zameni baterija naša preporuka je i da zamenite punjač jer se vrlo često može desiti da je neispravnost punjača uzročnik nedostataka koji se javljaju na baterijama.